Home Archive 2014 ISSUE № 8/2014 ПРЕКЪСВА ЛИ ПОДАВАНЕТО НА МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ НА НЕСЪДЕБНО ОСНОВАНИЕ ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ?

ПРЕКЪСВА ЛИ ПОДАВАНЕТО НА МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ НА НЕСЪДЕБНО ОСНОВАНИЕ ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ?

Български English

Author

Prof. Polya Goleva, PhD

 

Annotation

Председателят на Върховния касационен съд е издал на 03.06.2014 г. разпореждане за допълване на разпореждания от 11.01.2013 г. и 21.01.2013 г. за образуване на тълкувателно дело № 2/2013 г. на ОСГТК със следния въпрос:

Подаването на молба за издаване на изпълнителен лист на несъдебно изпълнително основание по чл. 242 ГПК (отм.) представлява ли предприемане на действие за принудително изпълнение по смисъла на чл. 116, б. "в" ЗЗД?

Въпросът е от голямо теоретично и практическо значение, като се има предвид разширяването на приложното поле на несъдебните изпълнителни основания и въвеждането на заповедното производство. Въпросът следователно има отношение и към настоящата, а не само към отменената уредба по ГПК.

Статията е посветена именно на този проблем.

 

Keywords

изпълнителен лист, несъдебно изпълнително основание, принудително изпълнение, давност, прекъсване на давността

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map