Home Archive 2014 ISSUE № 8/2014

ISSUE № 8/2014

Български English
ISSUE № 8/2014

Content:

FAMILY LAW AND LAW OF SUCCESSION:

Unlocked - ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОСИНОВИТЕЛНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ - Ivan Georgiev, Krasimir Tenev

Annotation / PDF

PROPERTY LAW:

Locked - ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА - Prof. Simeon Tasev, PhD

Annotation / PDF

CIVIL EXECUTIVE PROCESS:

Unlocked - ПРЕКЪСВА ЛИ ПОДАВАНЕТО НА МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ НА НЕСЪДЕБНО ОСНОВАНИЕ ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ? - Prof. Polya Goleva, PhD

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE PROCESS:

Locked - JUDICIAL PROTECTION AGAINST PROCEDURAL OMISSIONS AND UNJUSTIFIED OMISSIONS - Chief Asst. Prof. Nadezhda Hristova, PhD

Annotation / PDF

CRIMINAL LAW:

Locked - ПРИЗНАВАНЕТО НА ВИНА ПРИ СПОРАЗУМЕНИЕ - Desislava Petrova, PhD

Annotation / PDF

CASE LAW:

Unlocked - РЕШЕНИЕ № 197 ОТ 12.06.2014 Г. ПО ГР. Д. № 123/2014 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС - THE SCC

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 61/2014 - БР. 70/2014)

Annotation / PDF

USEFUL:

Unlocked - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map