Home Archive 2014 ISSUE № 10/2014 АЛТЕРНАТИВНО И ФАКУЛТАТИВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

АЛТЕРНАТИВНО И ФАКУЛТАТИВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Български English

Author

Prof. Mariya Kostova, PhD

 

Annotation

Поводът за тази езикова бележка е срещаното понякога неразбиране на двата термина, причина за което е, че са етимологично неясни. Правните термини с латинска основа понякога затрудняват юристите, които нямат добра чуждоезикова версираност. Освен това не може винаги да се разчита на речници, както български, така и чужди, независимо дали са общи или специализирани, тъй като в тях има неточности, непълноти, неясни обяснения и т.н.

 

Keywords

алтернативно задължение, факултативно задължение

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map