Home Archive 2014 ISSUE № 10/2014

ISSUE № 10/2014

Български English
ISSUE № 10/2014

Content:

PROPERTY LAW:

Locked - ПРАВО НА ИЗКУПУВАНЕ И СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ - Stoyan Stavru

Annotation / PDF

Locked - ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СДЕЛКИ С ИМОТ, ПРИДОБИТ ПРИ ДЕЛБА - Assoc. Prof. Biserka Marinova, PhD

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - ПО НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ НА ДОКАЗВАНЕТО В ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ - Atanas Ivanov, Doctor of Law (Civil Procedure), Judge

Annotation / PDF

EU LAW:

Unlocked - РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС СПОРЕД БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА - Veneta Gaydardzhieva

Annotation / PDF

SCIENCE:

Locked - АЛТЕРНАТИВНО И ФАКУЛТАТИВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ - Prof. Mariya Kostova, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (24.07.2014 г. - 27.10.2014 г.)

Annotation / PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (24.07.2014 г. - 27.10.2014 г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 81/2014 - БР. 88/2014)

Annotation / PDF

USEFUL:

Unlocked - СИЕЛА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map