Home Archive 2014 ISSUE № 10/2014 ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (24.07.2014 г. - 27.10.2014 г.)

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (24.07.2014 г. - 27.10.2014 г.)

Български English

 

Annotation

Тълкувателно решение № 8 от 07.05.2014 г. по тълк. д. № 8/2013 г., ОСГТК на ВКС

1. При образувано тълкувателно дело пред Върховния касационен съд по обуславящ правен въпрос производството по висящо дело може да се спира само в касационната инстанция на основание чл. 292 ГПК, а не и във въззивната и първата инстанция.

2. Определенията на състави на Върховния касационен съд за спиране на касационното производство поради образувано тълкувателно дело пред ВКС по въпрос от обуславящо за спора значение не подлежат на обжалване.

 

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map