Home Archive 2015 ISSUE № 3/2015 ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Български English

Author

Dimitar Ivanov

 

Annotation

Въпросите на изпълнителния процес са особено актуални и това е видно от множеството проекти за изменение и допълнение на Гражданскопроцесуалния кодекс, които са подадени в Народното събрание на Република България.

В настоящата статия са разгледани някои проблеми в практиката на съдебните изпълнители, които все още не са намерили своето окончателно решение нито в правната доктрина, нито в съдебната практика, като се търси техният отговор на базата на съществуващата законодателна уредба.

 

Keywords

изпълнителен процес, съдебен изпълнител, поправка на явна очевидна фактическа грешка

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map