Home Archive 2015 ISSUE № 3/2015

ISSUE № 3/2015

Български English
ISSUE № 3/2015

Content:

FAMILY LAW AND LAW OF SUCCESSION:

Unlocked - LOSING THE BENEFITS OF ACCEPTING THE SUCCESSION BY INVENTORY (ART. 64 AND ART. 65, S. 1 IN FINE OF LAW ON SUCCESSION) - Vasil Petrov

Annotation / PDF

CIVIL EXECUTIVE PROCESS:

Locked - НЯКОИ ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЧСИ И ДЪЛЖИМИТЕ КЪМ ТЯХ ТАКСИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ - Prof. Valentina Popova, PhD, Aleksandar Triondzhiev

Annotation / PDF

Locked - ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС - Dimitar Ivanov

Annotation / PDF

TAX LAW:

Locked - НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АКТ ПО ЧЛ. 107, АЛ. 3 ДОПК, С КОЙТО СЕ УСТАНОВЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ,ПРИ ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЧЛ. 109, АЛ. 1 ДОПК - Eftim Marev

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Locked - ЗА РАЗПИТА НА АНОНИМНИТЕ СВИДЕТЕЛИ ПО НПК (ЧАСТ 2) - Desislava Petrova, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (15.02.2015 Г. - 14.03.2015 Г.)

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (15.02.2015 Г. - 14.03.2015 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 15/2015 - БР. 21/2015)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map