Home Archive 2015 ISSUE № 8/2015 УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ТЪРГОВЕЦ ПРИ ПОДАДЕНА МОЛБА ОТ КРЕДИТОР

УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ТЪРГОВЕЦ ПРИ ПОДАДЕНА МОЛБА ОТ КРЕДИТОР

Български English

Author

Dimitar Ivanov

 

Annotation

С настоящото изследване се прави преглед на наличните проблеми в съдебната практика относно установяването на състоянието на неплатежоспособност на търговец, при подадена молба от кредитор по реда на чл. 625 ТЗ.

            Цитирана и анализирана е най-новата съдебна практика и са дадени препоръки за подобряване на дейността на съда при изследването на въпросите за наличието, съответно липсата на неплатежоспособността.

 

Keywords

неплатежоспособност, експертиза, вещо лице

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map