Home Archive 2015 ISSUE № 8/2015

ISSUE № 8/2015

Български English
ISSUE № 8/2015

Content:

TRADE LAW:

Locked - УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ТЪРГОВЕЦ ПРИ ПОДАДЕНА МОЛБА ОТ КРЕДИТОР - Dimitar Ivanov

Annotation / PDF

INSURANCE LAW:

Unlocked - ИЗКЛЮЧВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ” - Prof. Polya Goleva, PhD

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС В МАТЕРИЯТА НА СЪЕДИНЯВАНЕТО НА ИСКОВЕ - Prof. Anelia Mingova, PhD, Assoc. Prof. Kamelia Tzolova, PhD

Annotation / PDF

CRIMINAL LAW:

Locked - КОНФЛИКТИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН В КОНТЕКСТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ - Chief Asst. Prof. Stoyan Stoykov, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.08.2015 Г. – 18.09.2015 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 59/2015 - БР. 72/2015)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map