Home Archive 2015 ISSUE № 8/2015 ИЗКЛЮЧВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ”

ИЗКЛЮЧВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ”

Български English

Author

Prof. Polya Goleva, PhD

 

Annotation

Статията изследва три португалски казуса – С-300/2010, С-484/2009 и С-409/2009, образувани по преюдициално запитване на португалски съд, по които Съдът на ЕС е трябвало да се произнесе по въпроса:

„Дали разпоредбите на националното право, които ограничават или изключват обезщетението на пострадалия, в случаите, когато виновно е допринесъл за настъпване на вредата или когато водачът на МПС не е действал виновно, съответстват на разпоредбите на Директивата за застраховка на МПС, които покриват гражданската отговорност спрямо пострадалото лице и какъв е размерът на обезщетението при съпричиняване на вредите от пострадалия”.

 

Keywords

застраховка, гражданска отговорност, съпричиняване, МПС, ПТП

Unlocked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map