Home Archive 2015 ISSUE № 9/2015 ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНАТА ПОДСЪДНОСТ ПРИ ОБЖАЛВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНАТА ПОДСЪДНОСТ ПРИ ОБЖАЛВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Български English

Author

Prof. Anelia Mingova, PhD

 

Annotation

Статията съдържа критика на изменението в чл. 274, ал. 2, изр. 1-во ГПК, обнародвано в ДВ, бр. 50 от 2015 г. Според него се променя функционалната подсъдност при обжалването на определенията на окръжния съд, постановявани в качеството му на въззивна инстанция в исковото производство. Разглеждането и произнасянето по частните жалби срещу неговите актове се изземва от компетентността на Върховния касационен съд и се възлага на съответния апелативен съд.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map