Home Archive 2015 ISSUE № 9/2015

ISSUE № 9/2015

Български English
ISSUE № 9/2015

Content:

TRADE LAW:

Unlocked - НОВИЯТ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРАВОМОЩИЯТА НА СИНДИКА - Neli Madanska PhD

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНАТА ПОДСЪДНОСТ ПРИ ОБЖАЛВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ - Prof. Anelia Mingova, PhD

Annotation / PDF

INFORMATION LAW:

Unlocked - АКТУАЛНА УРЕДБА НА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРАВНИТЕ СУБЕКТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Margarita Hubenova

Annotation / PDF

EU LAW:

Locked - ХОРИЗОНТАЛЕН ДИРЕКТЕН ЕФЕКТ НА ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО НА ЕС И НА ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕС - Aleksandar Arabadzhiev

Annotation / PDF

AIR TRANSPORT:

Locked - РАЗВИТИЕ И СТРАТЕГИЯ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ - Milena Koleva

Annotation / PDF

Locked - СЪЩНОСТ, ПРАВНА УРЕДБА И ВИДОВЕ ДОГОВОРИ ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ - Milena Koleva

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (01.08.2015 Г. – 30.10.2015 Г.)

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (19.09.2015 Г. – 30.10.2015 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 73/2015 - БР. 84/2015)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map