Home Archive 2016 ISSUE № 2/2016 ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – 2

ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – 2

Български English

Author

Dimitar Ivanov

 

Annotation

Статията е продължение на усилията на автора да работи по изсветляването на най-наболелите и практически често срещани проблеми в изпълнителния процес.

Разгледани са въпросите на спирането на изпълнението в хипотезата на чл. 438 ГПК, както и възможността субективните предели на изпълнителния лист да се разпрострат и върху лица, които не са посочени в него – платилия банков гарант и приобретателя на търговско предприятие.

 

Keywords

спиране на изпълнението, съдебен изпълнител, субективни предели, встъпване в дълг

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map