Home Archive 2016 ISSUE № 2/2016

ISSUE № 2/2016

Български English
ISSUE № 2/2016

Content:

CIVIL LAW:

Locked - УСТАНОВЯВАНЕ РАЗМЕРА НА РЕАЛНО ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ - Ivan Georgiev

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - НИЩОЖНО ИЛИ НЕДОПУСТИМО Е РЕШЕНИЕТО, ПОСТАНОВЕНО ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА, РАЗПРЕДЕЛЯЩИ ДЕЛАТА МЕЖДУ ОБЩИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИ - Prof. Anelia Mingova, PhD, Assoc. Prof. Kamelia Tzolova, PhD

Annotation / PDF

CIVIL EXECUTIVE PROCESS:

Locked - ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС – 2 - Dimitar Ivanov

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE LAW:

Locked - НОВИ ПОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ КАТО ПУБЛИЧНО ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ - Ginka Simeonova, PhD

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Unlocked - ПРАВОМОЩИЕТО НА ПРОКУРОРА ПО ЧЛ. 64 АЛ. 2 НПК - ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИКАТА - Evgeni Stoyanov, Ivan Geshev

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 8 ОТ 23.02.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 8/2014 Г.

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.02.2016 Г. – 25.02.2016 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 9/2016 – БР. 15/2016)

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - Решение № 207 от 15.01.2016 г. по т. д. № 3234/2014 г., Т. К., І т. о. на ВКС

Annotation / PDF

Locked - Решение № 181 от 11.01.2016 г. по т. д. № 1662/2014 г., Т. К., ІІ т. о. на ВКС

Annotation / PDF

USEFUL:

Locked - НОВИНИ

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map