Home Archive 2016 ISSUE № 3/2016 ЗАОБИКАЛЯТ ЛИ ЗАКОНА ЦЕСИИТЕ И ПРИХВАЩАНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ВЛОЖИТЕЛИ И ДЛЪЖНИЦИ НА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД

ЗАОБИКАЛЯТ ЛИ ЗАКОНА ЦЕСИИТЕ И ПРИХВАЩАНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ВЛОЖИТЕЛИ И ДЛЪЖНИЦИ НА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД

Български English

Author

Ivaylo Dimitrov

 

Annotation

Настоящата статия има за предмет на изследване въпроса дали цесиите и/или прихващанията, извършени от вложители на КТБ заобикалят нормативни правила, каквато теза беше изказана от юристи и други експерти в публичното пространство. Въпреки числеността и многообразието на изказаните становища, задълбочен правен анализ на ситуацията до момента не е публикуван в правната периодика. По данни от решението на Българската народна банка, с което беше отнет лиценза на КТБ, към 31.10.2014 г. прехвърлените вземания по договори за цесия от клиенти на банката са на обща стойност от 1 183 714 хил. лв., а общият размер на извършените прихващания срещу банката е 779 055 хил. лв., което обуславя същественото практическо значение на правилното решение относно действителността на извършените действия. Казусът „КТБ“ е изграден от взаимното преплитане на сложни правни, финансови и политически проблеми, всеки от които съдържа противостоящи си интереси на различни кръгове от субекти. Поради тази причина предлагането на еднозначно и неоспоримо разрешение би било твърде амбициознo и самонадеянo намерение. Изложената в настоящия анализ теза не претендира за пълна безспорност, а авторът е отворен към дискусии и критики в търсене на най-справедливата позиция, постигаща баланс между разнопосочните интереси.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map