Home Archive 2016 ISSUE № 3/2016

ISSUE № 3/2016

Български English
ISSUE № 3/2016

Content:

CONTRACTUAL LAW:

Locked - ВЛИЯНИЕТО НА СРОКА ВЪРХУ ДОГОВОРА ЗА НАЕМ - Nikolay Stoyanov

Annotation / PDF

TRADE LAW:

Locked - ЗАОБИКАЛЯТ ЛИ ЗАКОНА ЦЕСИИТЕ И ПРИХВАЩАНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ВЛОЖИТЕЛИ И ДЛЪЖНИЦИ НА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД - Ivaylo Dimitrov

Annotation / PDF

INTELLECTUAL PROPERTY:

Unlocked - ЗАЛИЧАВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКАТА – ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРАВОТО НА ФИРМА - Mariela Dimitrova-Galizova

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ЧЛ. 274, АЛ. 3, Т. 2 ГПК (ОБЩ ПОГЛЕД) - Prof. Anelia Mingova, PhD

Annotation / PDF

TAX LAW:

Locked - ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ В ПРОИЗВОДСТВА ПО УСТАНОВЯВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - Eftim Marev

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 12.03.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2015 Г., ОСНК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 14.03.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2014 Г., ОСГК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (26.02.2016 Г. – 25.03.2016 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 16/2016 – БР. 23/2016)

Annotation / PDF

USEFUL:

Locked - НОВИНИ

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map