Home Archive 2016 ISSUE № 3/2016 ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ В ПРОИЗВОДСТВА ПО УСТАНОВЯВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ В ПРОИЗВОДСТВА ПО УСТАНОВЯВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Български English

Author

Eftim Marev

 

Annotation

Въпросът, на който се поставя акцент в настоящата статия, е какъв е редът длъжникът да реализира правото си на защита позовавайки се на изтекла погасителна давност в производствата по установяване на задължения за местни данъци и такси. Или по-точно, в хода на административното производство кой е компетентният административен орган, който следва да се произнесе по признаването на изтелка погаситeлна давност.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map