Home Archive 2016 ISSUE № 4/2016 РЕШЕНИЕ № 52 ОТ 14.03.2016 Г. ПО ГР. Д. № 4554/2015 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

РЕШЕНИЕ № 52 ОТ 14.03.2016 Г. ПО ГР. Д. № 4554/2015 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

Български English

 

Annotation

Касационнотообжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК по правните въпроси за това необходимо ли е освен установяването на факта на изпълнение на наложеното наказание "лишаване от свобода" над определения срок да бъде установено действие или бездействие на П. на Р. Б., в резултат на което са причинени вредите, за да се присъди обезщетение за тях.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map