Home Archive 2016 ISSUE № 4/2016

ISSUE № 4/2016

Български English
ISSUE № 4/2016

Content:

CONTRACTUAL LAW:

Locked - ПРОТИВОПОСТАВИМОСТ НА ВПИСАНИЯ ДОГОВОР ЗА НАЕМ - Nikolay Stoyanov

Annotation / PDF

TRADE LAW:

Unlocked - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ - Dimitar Ivanov

Annotation / PDF

INSURANCE LAW:

Locked - МОЖЕ ЛИ ПОСТРАДАЛИЯТ ДА ПРЕДЯВИ ДЕЛИКТЕН ИСК СРЕЩУ ЗАСТРАХОВАНИЯ ДЕЛИНКВЕНТ, АКО Е СКЛЮЧИЛ СПОГОДБА СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ? - Prof. Polya Goleva, PhD

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - ПРИНЦИПЪТ ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА И НЕГОВОТО ЗАОБИКАЛЯНЕ В ГРАЖДАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО - Ivan Georgiev

Annotation / PDF

INTERNATIONAL PRIVATE LAW:

Locked - КОНВЕНЦИОННИ ПРАВИЛА ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ МОРСКИ И НЕМОРСКИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ - Diana Marinova, PhD

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 24/2016 – БР. 33/2016)

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - РЕШЕНИЕ № 52 ОТ 14.03.2016 Г. ПО ГР. Д. № 4554/2015 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

Annotation / PDF

USEFUL:

Locked - НОВИНИ

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map