Home Archive 2017 ISSUE № 1/2017 ТАКСИТЕ ПРИ ЗАПОР ВЪРХУ ВЗЕМАНИЯ НА ДЛЪЖНИКА ПО БАНКОВИ СМЕТКИ

ТАКСИТЕ ПРИ ЗАПОР ВЪРХУ ВЗЕМАНИЯ НА ДЛЪЖНИКА ПО БАНКОВИ СМЕТКИ

Български English

Author

Ivaylo Vasilev, Assoc. Prof. Lyuba Panayotova, PhD

 

Annotation

С разпореждане от 28.11.2016 г. на председателя на ВКС тълкувателно дело № 3/2015 г. по описа на ОСГТК на ВКС е допълнено със следния въпрос: „Съставлява ли действие по налагане на запор изпращането на запорно съобщение до банка в хипотезата, при която съдебният изпълнител е получил на основание чл. 508, ал. 1 ГПК отговор, че длъжникът няма сметка в съответната банка?“.

            Настоящата статия има за цел да предложи отговор на този въпрос, като предостави анализ на плоскостта на две правоотношения. Първото е процесуалното отношение между взискателя и ЧСИ, в което взискателят дължи заплащането на такса за предприемане на действието по налагане на запор от ЧСИ. Второто е материалното отношение между взискателя и длъжника по повод на отговорността за разноски, в което длъжникът има задължението да възстанови таксите на взискателя по изпълнителното дело.

 

 

Keywords

такси, разноски, ТТР към ЗЧСИ, налагане на запор, вземания на длъжника, банкови сметки, чл. 79 ГПК, чл. 507 ГПК, чл. 508 ГПК.

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map