Home Archive 2017 ISSUE № 1/2017

ISSUE № 1/2017

Български English
ISSUE № 1/2017

Content:

FAMILY LAW AND LAW OF SUCCESSION:

Unlocked - LIMITED LIABILITY OF THE SUCCESSOR WHICH HAS ACCEPTED THE INHERITANCE UNDER THE BENEFIT OF INVENTORY - Vasil Petrov

Annotation / PDF

Locked - АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАКТИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА Т. НАР. ”СПОДЕЛЕНО РОДИТЕЛСТВО“ ИЛИ СЪВМЕСТНО УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА - Daniela Simeonova-Korudzhieva

Annotation / PDF

CIVIL EXECUTIVE PROCESS:

Locked - ТАКСИТЕ ПРИ ЗАПОР ВЪРХУ ВЗЕМАНИЯ НА ДЛЪЖНИКА ПО БАНКОВИ СМЕТКИ - Ivaylo Vasilev, Assoc. Prof. Lyuba Panayotova, PhD

Annotation / PDF

INTERNATIONAL LAW:

Locked - ПРОМЕНИ В ПРАВНАТА СИСТЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И БОРБАТА С ИЗМЕНЕНИЯТА В КЛИМАТА СЛЕД РЕФЕРЕНДУМА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЕС НА ВЕЛИКОБРИ - Chief Asst. Prof. Ivo Tzekov, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 30.01.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2016 Г., ОСГТК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.01.2017 Г. - 31.01.2017 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 1/2017 - БР. 11/2017)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map