Home Archive 2017 ISSUE № 1/2017 ПРОМЕНИ В ПРАВНАТА СИСТЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И БОРБАТА С ИЗМЕНЕНИЯТА В КЛИМАТА СЛЕД РЕФЕРЕНДУМА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЕС НА ВЕЛИКОБРИ

ПРОМЕНИ В ПРАВНАТА СИСТЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И БОРБАТА С ИЗМЕНЕНИЯТА В КЛИМАТА СЛЕД РЕФЕРЕНДУМА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЕС НА ВЕЛИКОБРИ

Български English

Author

Chief Asst. Prof. Ivo Tzekov, PhD

 

Annotation

След проведения на 23 юни 2016 г. референдум във Великобритания обликът на Европейския съюз коренно се промени. Малко изненадващият избор на английските гласоподаватели за напускане на съюза поставя много повече въпроси за бъдещето, отколкото да дава отговори. При гласуването въпросът за климатичните промени не бе от първостепенна важност нито за избирателите, нито за политиците. Въпреки това последиците за борбата срещу изменението на климата и бъдещите политики на съюза в тази област са сериозни. Настоящата публикация е опит да се проследят промените в правната система за опазване на околната среда и борбата с измененията в климата след референдума за излизане от ЕС на Великобритания. Като такава, тя би била от полза на широк кръг специалисти в областта на сигурността, представители на академичните среди, студенти и хора с интерес към международното право.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map