Home Archive 2017 ISSUE № 6/2017 ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ВЪЗЗИВНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УГЛАВНОТО СЪДОПРОИЗВОДСТВО

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ВЪЗЗИВНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УГЛАВНОТО СЪДОПРОИЗВОДСТВО

Български English

Author

Dimitria Darmonska

 

Annotation

Авторът проследява развитието през годините на правната регламентация на въззивното производство съгласно Законът за углавното съдопроизводство (обн., ДВ, бр. 77 от 7.04.1897 г.), преименуван през 1934 г. на Закон за наказателното съдопроизводство.

Проследени са измененията на ЗУС от 1905, 1911, 1922, 1924, 1925, 1928, 1934, 1935 г.

 

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map