Home Archive 2019 ISSUE № 1/2019 ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ И НЕОПРЕДЕЛЕНИЯ УМИСЪЛ

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ И НЕОПРЕДЕЛЕНИЯ УМИСЪЛ

Български English

Author

Filip Radinov

 

Annotation

В изложението ще бъдат дефинирани понятията алтернативен и неопределен умисъл, ще бъдат посочени основните критерии за разграничаване на двата вида умисъл, както и практическите ситуации, до които се отнасят последните, включително наказателно правните последици свързани с отговорността на субектите действали с алтернативен или неопределен умисъл.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map