Home Archive 2019 ISSUE № 4/2019 ПРАВО НА ЕС И СДЕЛКИ С КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В БЪЛГАРИЯ. УРЕДБА И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

ПРАВО НА ЕС И СДЕЛКИ С КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В БЪЛГАРИЯ. УРЕДБА И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Български English

Author

Daniela Simeonova-Korudzhieva

 

Annotation

Интерес за настоящата публикация представляват сделките с предмет културни ценности и които традиционно са извън фокуса на изследователите. Сделките с културни ценности са такива, към които наред с общите правила на търговското право са приложими и специалните изисквания на закона, поради специфичния характер на предмета им – културната ценност.

В изложението ще направим опит да прегледаме правната уредба на сделките с културни ценности, понятийния апарат, въведен със специалните закони, както и отношението на сделките с културни ценности в България и правото на Европейския съюз – как то се отнася, докъде се простира действието му.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map