Home Archive 2019 ISSUE № 4/2019

ISSUE № 4/2019

Български English
ISSUE № 4/2019

Content:

INTELLECTUAL PROPERTY:

Locked - ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В ИНТЕРНЕТ – ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ - Simona Belcheva

Annotation / PDF

INFORMATION LAW:

Unlocked - НОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УРЕДБАТА НА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ - Margarita Hubenova

Annotation / PDF

EU LAW:

Locked - ПРАВО НА ЕС И СДЕЛКИ С КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В БЪЛГАРИЯ. УРЕДБА И ПРИЛОЖИМО ПРАВО - Daniela Simeonova-Korudzhieva

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ - СПИСАНИЕ "НОРМА" - БРОЙ № 4/2019

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 27/2019 - БР. 35/2019)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map