Home Archive 2020 ISSUE № 10/2020 СЪДЪРЖАНИЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО ВЪРХУ ВИДЕО ИГРА. НЕИМУЩЕСТВЕНИ АВТОРСКИ ПРАВОМОЩИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО ВЪРХУ ВИДЕО ИГРА. НЕИМУЩЕСТВЕНИ АВТОРСКИ ПРАВОМОЩИЯ

Български English

Author

Hristina Georgieva, PhD

 

Annotation

Настоящата статия изследва част от съдържанието на авторското право върху видео игра като нетрадиционен обект на авторско правo, характеризиращ се със сложна техническа и правна природа, която съществено отличава видео игрите от останалите закриляни произведения. Разглежда се в детайли въпросът за съдържанието на неизключителното авторско право върху видео игра, като подробно се анализират отделните неимуществени правомощия на автора по смисъла на чл. 15 ЗАПСП, респективно на носителя на авторското право. Имуществените авторски правомощия по смисъла на чл. 18 ЗАПСП върху видео игра са предмет на друго изследване.

 

Keywords

Видео игри, авторско право, неимуществени авторски правомощия

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map