Home Archive 2020 ISSUE № 10/2020

ISSUE № 10/2020

Български English
ISSUE № 10/2020

Content:

LABOUR LAW:

Locked - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА НА ОСНОВАНИЯТА ПО Чл. 232, ал. 2 И ал. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА - Chief Asst. Prof. Hristo Banov

Annotation / PDF

INTELLECTUAL PROPERTY:

Locked - СЪДЪРЖАНИЕ НА АВТОРСКОТО ПРАВО ВЪРХУ ВИДЕО ИГРА. НЕИМУЩЕСТВЕНИ АВТОРСКИ ПРАВОМОЩИЯ - Hristina Georgieva, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 25.11.2020 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2019 Г., ОСГК НА ВКС

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 94/2020 - БР. 101/2020)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map