Home Archive 2012 ISSUE № 9/2012 ПОЛЗВА ЛИ СЕ КОНСТАТИВНИЯТ НОТАРИАЛЕН АКТ, С КОЙТО СЕ ПРИЗНАВА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ С ОБВЪРЗВАЩА МАТЕРИАЛНА ДОКАЗАТЕЛ

ПОЛЗВА ЛИ СЕ КОНСТАТИВНИЯТ НОТАРИАЛЕН АКТ, С КОЙТО СЕ ПРИЗНАВА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ С ОБВЪРЗВАЩА МАТЕРИАЛНА ДОКАЗАТЕЛ

Български English

Author

Prof. Valentina Popova, PhD

 

Annotation

По искане на председателя на ВКС е образувано тълкувателно дело № 11/2012 г. по описа на Общото събрание на гражданската колегия на ВКС, по което се очаква да бъде постановено тълкувателно решение по въпроса „Ползва ли се констативният нотариален акт, с който се признава право на собственост върху недвижим имот по реда на чл. 587 ГПК с обвързваща материална доказателствена сила по смисъла на чл. 179, ал. 1 ГПК относно констатацията на нотариуса за принадлежността на правото на собственост?”. Поставеният на тълкуване въпрос е от изключителна важност за доказването в делата с предмет на иска право на собственост.

В настоящата статия ще откриете анализ на съдебната практика и на теоретичните становища по темата, за да бъде изведена като заключение и крайната позиция на автора.

 

Keywords

констативен нотариален акт, тълкувателно дело № 11/2012 г., материална доказателствена сила, право на собственост

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map