Home Archive 2012 ISSUE № 9/2012

ISSUE № 9/2012

Български English
ISSUE № 9/2012

Content:

SCIENCE:

Unlocked - ЗАКОННИЯТ ИНТЕРЕС КАТО ОБЕКТ НА СЪДЕБНА ЗАЩИТА - Atanas Ivanov, Doctor of Law (Civil Procedure), Judge

Annotation / PDF

Locked - The silence of a incompetent administrative body and art. 58, s. 1 APC’ fiction - Vasil Petrov

Annotation / PDF

LEGISLATION:

Unlocked - ЗА БЪЛГАРИЯ ВЛЕЗЕ В СИЛА НОВА ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Prof. Margarita Tchinova, LL.D.

Annotation / PDF

Locked - ИНТЕРНЕТ ПОСРЕДНИКЪТ - ПОНЯТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА МУ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ - Peter Petrov

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - ПОЛЗВА ЛИ СЕ КОНСТАТИВНИЯТ НОТАРИАЛЕН АКТ, С КОЙТО СЕ ПРИЗНАВА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ С ОБВЪРЗВАЩА МАТЕРИАЛНА ДОКАЗАТЕЛ - Prof. Valentina Popova, PhD

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map