Home Archive 2012 ISSUE № 8/2012

ISSUE № 8/2012

Български English
ISSUE № 8/2012

Content:

SCIENCE:

Unlocked - Field of Application, Theories and an Attempt to Define the Notion “Vice of Consent” in Contracts - Chief Asst. Prof. Angel Shopov, PhD

Annotation / PDF

Unlocked - ЗАМЯНАТА И ПРОБЛЕМЪТ ЗА РЕАЛНАТА СУБРОГАЦИЯ - Chief Asst. Prof. Lyuba Panayotova-Chalakova, PhD

Annotation / PDF

LEGISLATION:

Locked - РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДСТВО - Nasko Borisov

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - ЗА НЯКОИ РЕШЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД, ЗАСЯГАЩИ РЕВИЗИЯТА НА КОНСТИТУЦИЯТА - Assoc. Prof. Hristo Paunov, PhD

Annotation / PDF

Unlocked - ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ НА ТЪРГОВЦИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС - Ivan Georgiev

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map