LEGISLATION

Български English
ISSUE № 4/2013

Content:

LEGISLATION:

Unlocked - ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД - Chief Asst. Prof. Petya Nedeleva, PhD

Annotation / PDF

Locked - ЗАКОНИТЕ ОТНОСНО ПЕЧАТА В КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ (1879-1908). Част II. Престъпленията по печата - Chief Asst. Prof. Snezhana Tsekova

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map