CASE LAW

Български English
ISSUE № 4/2013

Content:

CASE LAW:

Locked - ЗАВИСИ ЛИ ДОПУСТИМОСТТА НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ НА ВЪЗЗИВНО РЕШЕНИЕ, С КОЕТО РЕШЕНИЕТО НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД Е ОБЕЗСИЛЕНО И ДЕЛОТО.. - Prof. Anelia Mingova, PhD

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map