Home Archive 2014 ISSUE № 2/2014

ISSUE № 2/2014

Български English
ISSUE № 2/2014

Content:

CIVIL PROCESS:

Unlocked - ДОКАЗВАНЕ НА ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС ПРИ ОТРИЦАТЕЛЕН УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА - Prof. Anelia Mingova, PhD

Annotation / PDF

COMPETITION LAW:

Locked - ОТНОСНО НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОТ КОНКУРЕНТНОПРАВЕН ХАРАКТЕР В СВЕТЛИНАТА НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА - Assoc. Prof. Ivan Tzvetanov, PhD

Annotation / PDF

EU LAW:

Unlocked - НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЗОДОВ С ПРАВОТО НА ЕС - Aleksandar Kornezov, PhD

Annotation / PDF

CRIMINAL LAW:

Locked - НОВИТЕ КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СПОРЕД ПРОЕКТА ЗА НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС - ДАЛЕЧ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПА - Peter Petrov

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Locked - НОВАТА ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Prof. Margarita Tchinova, LL.D., Pavlina Panova, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (20.01.2014 Г. - 17.02.2014 Г.)

Annotation / PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (20.01.2014 Г. - 17.02.2014 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 7/2014 - БР. 14/2014)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map