Home Archive 2014 ISSUE № 3/2014

ISSUE № 3/2014

Български English
ISSUE № 3/2014

Content:

CIVIL LAW:

Locked - ЗНАЧИМ ТРУД ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА НИЩОЖНОСТТА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 ЗЗД - Prof. Polya Goleva, PhD

Annotation / PDF

LABOUR LAW:

Unlocked - ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ИСКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТА - Prof. Emil Mingov, PhD

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Unlocked - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНАТА ПОДСЪДНОСТ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Ivan Georgiev

Annotation / PDF

CONSTITUTIONAL LAW:

Locked - ОТНОСНО ПРАКТИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА ДИНАМИКАТА НА КОМПЕТЕНЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ - Chief Asst. Prof. Petar Iliev

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Locked - НОВАТА ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ЧАСТ II) - Prof. Margarita Tchinova, LL.D., Pavlina Panova, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (18.02.2014 г. - 18.03.2014 г.)

Annotation / PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (18.02.2014 г. - 18.03.2014 г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 15/2014 - БР. 23/2014)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map