Home Archive 2014 ISSUE № 11/2014

ISSUE № 11/2014

Български English
ISSUE № 11/2014

Content:

CIVIL PROCESS:

Locked - МЕЖДУНАРОДНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪД ДА ОБЕЗПЕЧИ БЪДЕЩ ИСК, ПО КОЙТО НЕ Е МЕЖДУНАРОДНО КОМПЕТЕНТЕН - Deyan Dragiev

Annotation / PDF

CIVIL EXECUTIVE PROCESS:

Unlocked - ОТКОГА ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ НОВА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ПРИ ПЕРЕМПЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Tolik Genchev, Ivaylo Vasilev

Annotation / PDF

CONSTITUTIONAL LAW:

Locked - БЮДЖЕТЪТ КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ЕВОЛЮИРАЩ КУЛТУРОЛОГИЧЕН КОД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И ИНКЛУЗИВНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ - Chief Asst. Prof. Martin Belov, PhD

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE LAW:

Locked - ПОДЛЕЖИ ЛИ НА ОСПОРВАНЕ ПРЕД СЪДА АКТЪТ НА ПО-ГОРЕСТОЯЩИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН ПО ЧЛ. 97, АЛ. 2 IN FINE АПК? - Vasil Petrov

Annotation / PDF

INFORMATION LAW:

Locked - РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИЯТА НА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР – НОВИ ПОНЯТИЯ, ПРАКТИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ НОВОВЪВЕДЕНИЯ - Chief Asst. Prof. Kalina Georgieva, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (28.10.2014 г. - 09.12.2014 г.)

Annotation / PDF

Unlocked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (28.10.2014 г. - 09.12.2014 г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Unlocked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 89/2014 - БР. 100/2014)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map