INFORMATION LAW

Български English
ISSUE № 5/2015

Content:

INFORMATION LAW:

Unlocked - ПРИЛОЖИМОСТ НА БИОМЕТРИЧНИТЕ ДАННИ В ПРОЦЕСА НА ИДЕНТИФИКАЦИЯ - Margarita Hubenova

Annotation / PDF

Locked - НОВА КОНЦЕПЦИЯ В РАЗВИТИЕТО НА МАТЕРИЯТА НА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР - Kalina Georgieva

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map