Home Archive 2015 ISSUE № 6/2015

ISSUE № 6/2015

Български English
ISSUE № 6/2015

Content:

CIVIL EXECUTIVE PROCESS:

Locked - ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС - Prof. Valentina Popova, PhD

Annotation / PDF

Unlocked - ВЪПРОСИ НА ИЗВЪНСЪДЕБНОТО ПРИХВАЩАНЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО - Dimitar Ivanov

Annotation / PDF

CRIMINAL LAW:

Locked - КЛАСИФИЦИРАНОСТ И КВАЛИФИЦИРАНОСТ НА НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ - Ivaylo Angelov

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Locked - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТИВА НА ЕП И НА СЪВЕТА ОТНОСНО УКРЕПВАНЕТО НА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА НЕВИНОВНОСТ... - Stanislava Nacheva

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ (30.05.2015 Г. - 23.06.2015 Г.)

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (30.05.2015 Г. - 23.06.2015 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 39/2015 - БР. 45/2015)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map