Home Archive 2016 ISSUE № 5/2016

ISSUE № 5/2016

Български English
ISSUE № 5/2016

Content:

FAMILY LAW AND LAW OF SUCCESSION:

Locked - ДРУГ ПОГЛЕД ВЪРХУ ВЪПРОСА, ПОСТАВЕН ПО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/2015 Г. НА ОСГК, ВКС - Assoc. Prof. Miroslav Dimitrov, PhD

Annotation / PDF

CIVIL EXECUTIVE PROCESS:

Unlocked - ВЪПРОСИ НА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ В ХИПОТЕЗАТА НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ПО УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 422 ГПК - Ivaylo Vasilev

Annotation / PDF

INFORMATION LAW:

Locked - СУБЕКТИ НА ПРАВОТО НА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР - Chief Asst. Prof. Kalina Georgieva, PhD

Annotation / PDF

CONSTITUTIONAL LAW:

Locked - AFFIRMATIVE ACTION SUCH AS LEGAL EFFECTS ON INEQUALITIES - Blagoy Deliev

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (26.03.2016 Г. – 31.05.2016 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 34/2016 – БР. 41/2016)

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - Решение № 87 от 10.05.2016 г. по т. д. № 680/2015 г., Т. К., І т. о. на ВКС

Annotation / PDF

Locked - Решение № 219 от 09.05.2016 г. по т. д. № 203/2015 г., Т. К., І т. о. на ВКС

Annotation / PDF

USEFUL:

Locked - НОВИНИ - СПИСАНИЕ "НОРМА" - БРОЙ № 5/2016

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map