Home Archive 2016 ISSUE № 7/2016

ISSUE № 7/2016

Български English
ISSUE № 7/2016

Content:

LEGISLATION:

Locked - НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ФИНАНСОВАТА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - Prof. Polya Goleva, PhD

Annotation / PDF

CIVIL LAW:

Unlocked - ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - Assoc. Prof. Biserka Marinova, PhD

Annotation / PDF

CONTRACTUAL LAW:

Locked - ЗА ЛИКВИДАЦИЯТА НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО НИЩОЖНА СДЕЛКА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - Valeri Petkov

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 28.06.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2014 Г., ОСГК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (30.06.2016 Г. - 31.07.2016 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 50/2016 - БР. 59/2016)

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - РЕШЕНИЕ № 208 ОТ 29.06.2016 Г. ПО ГР. Д. № 1261/2016 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - РЕШЕНИЕ № 195 ОТ 29.06.2016 Г. ПО ГР. Д. № 665/2016 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

Annotation / PDF

USEFUL:

Locked - НОВИНИ - СПИСАНИЕ "НОРМА" - БРОЙ № 7/2016

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map