EU LAW

Български English
ISSUE № 8/2017

Content:

EU LAW:

Locked - КОНСТИТУЦИОННИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАТИФИЦИРАНЕ НА СМЕСЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ЕС И ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ОТ ЕДНА СТРАНА, И ТРЕТА ДЪРЖАВА ОТ ДРУГА - Boris Yovchev

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map