Home Archive 2017 ISSUE № 11/2017

ISSUE № 11/2017

Български English
ISSUE № 11/2017

Content:

PROPERTY LAW:

Locked - ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО ПРИ ИПОТЕКИТЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - Ivaylo Vasilev

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - ПРОМЕНИТЕ В ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 1 ГПК - Prof. Anelia Mingova, PhD

Annotation / PDF

Locked - КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, ОБН. ДВ, БР. 86 ОТ 27.10.2017 Г. - Daniela Simeonova-Korudzhieva

Annotation / PDF

INTERNATIONAL LAW:

Locked - ТРАФИКЪТ НА ХОРА КАТО ФОРМА НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ: СЪЩНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ - Chief Asst. Prof. Ivo Tzekov, PhD

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 06.11.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 4/2015 Г., ОСГК НА ВКС

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (01.11.2017 Г. – 30.11.2017 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 88/2017 – БР. 95/2017)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map