БРОЙ № 7/2013

Български English
БРОЙ № 7/2013

Съдържание :

НАУКА:

Locked - ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО – ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА, СПЕЦИАЛНИ ХИПОТЕЗИ - Д-р Николай Николов

Анотация / Отвори в PDF

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Locked - ВИДОВЕ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ С ОГЛЕД НА ТЯХНАТА СЪВМЕСТИМОСТ С ПРИНЦИПИТЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР - Гинка Валериева

Анотация / Отвори в PDF

СЪДЕБНА ПРАКТИКА:

Locked - ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ ПО ЧЛ. 333, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА - Доц. д-р Ивайло Стайков

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - ЕДНО ЕВРОПЕЙСКО РЕШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯТ СЪД - Петър Петров (съдия)

Анотация / Отвори в PDF

Unlocked - СПИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ПОРАДИ ОБРАЗУВАНО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО ПРЕД ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД - Иван Георгиев

Анотация / Отвори в PDF

ЧУЖДЕСТРАННИ ПУБЛИКАЦИИ:

Locked - ПРОЦЕДУРАТА ПО ВЗЕМАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО РЕШЕНИЕ В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕЙНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ - Проф. д-р Лауренс Винкел

Анотация / Отвори в PDF

Locked - ПРОБЛЕМИ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА - Бланка Витова

Анотация / Отвори в PDF

За нас Настоящ брой Архив на броевете Условия за публикуване Абонамент Преглед на правни книги Новини Контакти Карта на сайта