Home Archive 2013 ISSUE № 7/2013

ISSUE № 7/2013

Български English
ISSUE № 7/2013

Content:

SCIENCE:

Locked - ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО – ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА, СПЕЦИАЛНИ ХИПОТЕЗИ - Nikolay Nikolov, PhD

Annotation / PDF

LEGISLATION:

Locked - ВИДОВЕ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ С ОГЛЕД НА ТЯХНАТА СЪВМЕСТИМОСТ С ПРИНЦИПИТЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР - Ginka Valerieva

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ ПО ЧЛ. 333, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА - Assoc. Prof. Ivaylo Staykov, PhD

Annotation / PDF

Unlocked - ЕДНО ЕВРОПЕЙСКО РЕШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯТ СЪД - Peter Petrov

Annotation / PDF

Unlocked - СПИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ПОРАДИ ОБРАЗУВАНО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО ПРЕД ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД - Ivan Georgiev

Annotation / PDF

FOREIGN PUBLICATIONS:

Locked - ПРОЦЕДУРАТА ПО ВЗЕМАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО РЕШЕНИЕ В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕЙНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ - Prof. Laurens Winkel, PhD

Annotation / PDF

Locked - CURRENT PROBLEMS OF THE CONSUMER PROTECTION REGULATION IN THE CZECH REPUBLIC - Blanka Vitova, PhD

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map