Home Archive 2018 ISSUE № 3/2018 ОСОБЕНОСТИ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, ПОЛОЖЕН НАД НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЖУРСТВА

ОСОБЕНОСТИ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, ПОЛОЖЕН НАД НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЖУРСТВА

Български English

Author

Asst. Prof. Hristo Banov

 

Annotation

В статията са разгледани дискусионните въпроси относно начина, по който следва да се квалифицира трудът на военнослужещите, положен над нормативно определения при „носене“ дежурства. За целта са изследвани проблемите относно вида на отчитането на служебното време на военнослужещите, полагащи дежурства, както инцидентно, така и когато те са назначени специално с тази цел. След като е анализирана противоречивата съдебната практика на Върховният касационен съд по тези въпроси, е обоснована тезата, че тъй като става въпрос за положен извънреден труд, а не е налице удължено служебно време, на военнослужещите в случая се дължи изплащането на допълнително възнаграждение, състоящо се от две съставни части. Изследван е моментът на възникване на вземането за това допълнително възнаграждение за извънреден труд, както са разгледани и въпросите от кой момент изпада в забава органът по назначаването по отношение на това вземане, съответно от кой момент започва да тече погасителната давност за посоченото вземане.

 

Keywords

военнослужещ, служебно правоотношение, извънреден труд, удължено служебно време, нормативно определен труд, сумирано изчисляване на служебното време, допълнително възнаграждение, дежурство, вземане за заплащане на извънреден труд, погасителна давност.

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map