Home Archive 2018 ISSUE № 3/2018

ISSUE № 3/2018

Български English
ISSUE № 3/2018

Content:

CIVIL LAW:

Locked - РЕАЛНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ЗА ЧУЖДИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Prof. Polya Goleva, PhD

Annotation / PDF

Locked - ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПАВЛОВИЯ ИСК СПРЯМО ПОРЪЧИТЕЛ И ВРЪЗКАТА НА ПРЕЮДИЦИАЛНОСТ МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ПАВЛОВИЯ ИСК И ПРОИЗВОДСТВАТА С ПРЕ - Ivaylo Dimitrov, Assoc. Prof. Tanya Yosifova, PhD

Annotation / PDF

LABOUR LAW:

Locked - ОСОБЕНОСТИ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ, ПОЛОЖЕН НАД НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЖУРСТВА - Chief Asst. Prof. Hristo Banov

Annotation / PDF

CRIMINAL PROCESS:

Locked - ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДАВАНЕТО НА СЪД И ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ - Prof. Margarita Tchinova, LL.D., Asst. Prof. Boyan Belezhkov

Annotation / PDF

INTERPRETATIVE DECISIONS:

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ - СПИСАНИЕ "НОРМА" - БРОЙ № 3/2018

Annotation / PDF

Locked - ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕЛА (1.02.2018 Г. – 28.02.2018 Г.)

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ – ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 11/2018 – БР. 18/2018)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map