Home Archive 2020 ISSUE № 11/2020 ПО ВЪПРОСА ЗА ЛИЧНОТО ЯВЯВАНЕ ПРЕД СЪД ПРИ РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

ПО ВЪПРОСА ЗА ЛИЧНОТО ЯВЯВАНЕ ПРЕД СЪД ПРИ РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Български English

Author

Daniela Simeonova-Korudzhieva

 

Annotation

Статията разглежда въпроса за изискването за лично явяване на молителите пред бракоразводния съд в процедурата по развод по взаимно съгласие.

При искане за развод по взаимно съгласие съпрузите се явяват лично в съдебното заседание, защото от една страна то се използва за помирение на съпрузите и защото съгласно чл. 330, ал. 3 ГПК съдът трябва да се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, за което те трябва да се явят, за да потвърдят решението си за развод по взаимно съгласие. Когато някой от съпрузите не се яви без уважителни причини, делото се прекратява - чл. 330, ал. 2 ГПК.

Разгледана е практиката на ВКС приемаща, че изискването за лично явяване не следва да се абсолютизира, а да се изследва причината за това, с оглед актуалните икономически и обществени условия и при наличието на уважителна причина за неявяването, делото не следва да бъде прекратявано.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map