Home Archive 2020 ISSUE № 11/2020

ISSUE № 11/2020

Български English
ISSUE № 11/2020

Content:

LABOUR LAW:

Locked - ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО Чл. 232 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА И НА ДРУГИ ОСНОВАНИЯ - Chief Asst. Prof. Hristo Banov

Annotation / PDF

CIVIL PROCESS:

Locked - ОТ КОГА ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ СРОКЪТ ЗА ОБЖАЛВАНЕ ОТ ОТВЕТНИКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ДОПУСКАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПО РЕДА НА Чл. 396, ал. 1 ГПК? - Penka Popova

Annotation / PDF

CASE LAW:

Locked - ПО ВЪПРОСА ЗА ЛИЧНОТО ЯВЯВАНЕ ПРЕД СЪД ПРИ РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ - Daniela Simeonova-Korudzhieva

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Locked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 102/2020 – БР. 111/2020)

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map