Home Archive 2013 ISSUE № 1/2013

ISSUE № 1/2013

Български English
ISSUE № 1/2013

Content:

SCIENCE:

Locked - ОСОБЕНОСТИ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРИ ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ - Prof. Emil Mingov, PhD

Annotation / PDF

Unlocked - СТАТУС VS. СТАТУТ - Prof. Mariya Kostova, PhD

Annotation / PDF

LEGISLATION:

Locked - ЗА ОБВЪРЗВАНЕТО НА РЕЖИМА НА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА С ТИПА НА ЗАТВОРНИЧЕСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ В ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА - Assoc. Prof. Georgi Mitov, PhD

Annotation / PDF

Locked - МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. ТЪЛКУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ - Penka Nachkova

Annotation / PDF

CASE LAW:

Unlocked - ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕОСНОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ. 250-255 ОТ АПК - Nikolay Nikolov, PhD

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map