Home Archive 2014 ISSUE № 9/2014

ISSUE № 9/2014

Български English
ISSUE № 9/2014

Content:

FAMILY LAW AND LAW OF SUCCESSION:

Unlocked - ДОПУСТИМО ЛИ Е ПРИПОЗНАВАНЕ НА ОСИНОВЕН? - Chief Asst. Prof. Anna Cholakova

Annotation / PDF

PROPERTY LAW:

Locked - ВЪЗРАЖЕНИЕТО ЗА ЗАДЪРЖАНЕ ПО ЧЛ. 72 ЗС ВЪВ ВР. С ЧЛ. 298, АЛ. 4 ГПК - Prof. Simeon Tasev, PhD

Annotation / PDF

TRADE LAW:

Locked - ОТНОСНО ПРЕДИМСТВЕНИТЕ ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА - Assoc. Prof. Nikolay Kolev, PhD

Annotation / PDF

Locked - ОСОБЕН ЗАЛОГ НА БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ - Dimitar Ivanov

Annotation / PDF

LABOUR LAW:

Locked - ЗА ТЕЖЕСТТА НА ДОКАЗВАНЕ НА ФАКТА НА ПОЛАГАНЕТО НА ТРУД ПРИ ПРЕДЯВЕН ИСК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - Vasil Petrov

Annotation / PDF

ADMINISTRATIVE LAW:

Locked - МОЖЕ ЛИ АРБИТРАЖЪТ ДА ПРАВИ ИНЦИДЕНТЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ - Prof. Ivan T. Todorov, PhD

Annotation / PDF

EU LAW:

Locked - ЗА ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА ЕС - Assoc. Prof. Yulia Zaharieva, PhD

Annotation / PDF

Locked - ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТПРАВЯНЕТО НА ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ СЪДИЛИЩА - Veneta Gaydardzhieva

Annotation / PDF

CASE LAW:

Unlocked - РЕШЕНИЕ № 54 ОТ 25.03.2014 Г. ПО ГР. Д. № 3066/2013 Г., Г. К., ІV Г. О. НА ВКС

Annotation / PDF

STATE GAZETTE:

Unlocked - АКЦЕНТИ - ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (БР. 71/2014 - БР. 79/2014)

Annotation / PDF

USEFUL:

Unlocked - СИЕЛА "ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА" – ЕКСПЕРТНАТА ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Annotation / PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map